Strojstav Prievidza

Od projektu ku kolaudácii.

 

Pozrite si našu prácu

Arrow down

Spoločnosť

Stavebná spoločnosť STROJSTAV, spol. s r.o. vznikla 10. novembra 1992. Počas tohto obdobia nám dôveru prejavilo viac ako 250 objednávateľov. Od roku 2004 implementujeme systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 so švajčiarskou spoločnosťou SGS Group na vykonávanie inžinierskych, pozemných a vodohospodárskych stavieb. Pre snahu neustáleho zlepšovania našich služieb sme v roku 2010 so spoločnosťou SGS Group zaviedli systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2004 a zároveň systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001:2007.
 

Pozemné stavby

 • výstavba a rekonštrukcia bytových domov, administratívnych objektov, rodinných domov tradičnými alebo progresívnymi metódami
 • budovanie ubytovacích, reštauračných a občianskych stavieb s komplexnou dodávkou technologických zariadení
 • realizácia rozvodných sieti zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácie
 • oprava a rekonštrukcia stavieb
 • dodávka priemyselných hál podľa projektov zákazníka vrátane technologického vybavenia 
 • realizácia doplnkových objektov priemyselných areálov ako sú umývacie rampy a rošty, skladovacie plochy s vibrovaným betónovým krytom a pod.
 • zhotovovanie oceľových konštrukcií stavieb, prípadne doplnkových konštrukcií
 

Inžinierske stavby

 • dodávka hlavných vodovodných radov, vodojemov, rozvodných vodovodných sietí, budovanie záchytov prameňov aj v náročnom horskom prostredí
 • realizácia kanalizačných zberačov vrátane komplexnej dodávky čistiarní odpadových vôd, zberných kanalizačných sieti
 • realizácia a rekonštrukcia železničných tratí
 • dodávka cestných komunikácií s betónovým, asfaltovým alebo dláždeným povrchom, parkovacie, odstavné a ostatné spevnené plochy
 • betónové vystužené aj nevystužené kryty zabezpečené použitím vibračných líšt
 • opravy a rekonštrukcie mostových objektov
 • špeciálne zakladanie
 

Zatepľovanie budov

 • zatepľovanie bytových domov a ich kompletná obnova
 • zatepľovanie obvodového plášťa / fasády
 • zateplenie a rekonštrukcia strechy
 • odstránenie systémových porúch bytového domu
 • komplexná rekonštrukcia lodžií a balkónov
 • výmena okien a dverí
 • oprava a výmena výťahov
 • energetická certifikácia
 • poradenstvo s financovaním diela - ŠFRB, komerčné zdroje

Certifikáty

Kvalita našej práce je certifikovaná uznávanými certifikačnými autoritami.

Referencie

Krátky pohľad do projektov s ktorými sme mali do činenia.

Klienti

Dôveru nám prejavilo viac než 250 objednávateľov.
PaedDr. ThLic. Peter Orenič

Stavebná spoločnosť STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza patrí k významným a spoľahlivým dodávateľom stavebných prác v našej obci. Vo verejných súťažiach na zhotovenie stavebných diel zadávaných našou obcou sa presadzuje hlavne dobrou cenou, vysokou kvalitou a krátkymi lehotami výstavby. Stavebné diela boli vykonané a odovzdané v skrátených lehotách výstavby bez vád a nedorobkov. Vysokú kvalitu vykonaných prác potvrdzuje aj skutočnosť, že k dnešnému dňu sa počas prevádzky uvedených stavieb nevyskytli žiadne problémy a nedostatky. Spoluprácu so spoločnosťou STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza hodnotím ako príkladnú v každom štádiu realizácie zmluvne dohodnutých záväzkov.

Ing. Marián Jurina, starosta obce Zuberec
Mgr. Edita Mrázová

Spoločnosť STROJSTAV spol. s r.o. považujeme za spoľahlivú spoločnosť, ktorá dodržiava zmluvné termíny a kvalitu vykonaných prác. Môžeme vyzdvihnúť ústretovosť a profesionálny prístup zamestnancov a so spoločnosťou STROJSTAV spol. s r.o. radi uvítame spoluprácu aj v budúcnosti.

Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia Mestský úrad Prievidza 

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Naše skúsenosti sú tu pre Vás.

Za opýtanie sa nič nedáte:

 • Kancelária: STROJSTAV spol. s r. o. Hradec, 1. mája 34, Prievidza V
 • 046/5481183
 • Fakturácie: STROJSTAV spol. s r. o. Lipová 13, 971 01 Prievidza
  IČO: 31573258
  DIČ: 2020467020
  IČ DPH: SK2020467020
  B.Ú.: 6617604004/1111
 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.
 • 2 + 6 =